Skip navigation

Kérdések, feladatok

Kérdések

Ki volt a korai keresztény leánynevelés tipikus példaképe, eszményképe?

Milyen volt Aquinói Szent Tamás nőképe?

Soroljon fel kora középkori szerzőket, akik jelentősebb műveket írtak a nők helyzetéről, a nőnevelésről!

Mutassa be Pierre Dubois oktatási tervezetét!

Ki volt Christine Pisan?

Mi volt a nőkről és nevelésről írt gondolatainak a lényege és a jelentősége?

Mi a „querelle des femmes”?

Mely korabeli regényben szerepel ez a nőellenes kijelentés: „Csak nyerni vágynak mind a nők, / mert habzsolásra éhezők.” Hogyan reagált erre Christine Pisan?

Hogyan érvelt, hogyan védte a női nemet a támadásoktól Christine Pisan a nőkről szóló korabeli vitában?

Mutassa be a középkori kolostorok belső világát, a női szerzetesrendekben élő nők életét!

Hogyan folyt az apácajelöltek (obláták) oktatása, nevelése?

Ki volt Helftai Gertrúd?

Mi volt a fő tevékenysége a kolostorban Ráskai Leának? 

Mi volt a „hajadonok tükre”?

Hogyan alakult a középkor végére az ideális szerzetesnőről alkotott kép?

Mutassa be a középkori nemesi származású lányok nevelésének tartalmát, gyakorlatát!

Járhattak-e egyetemre a középkorban a nők?

Kik voltak a Minnesängerek?

Volt-e koedukáció a középkori városi iskolákban?

Mik voltak a párizsi kisiskolák az 1300-as évek közepén?

Értelmezze Hans Holbein könyvben szereplő metszetén a két nemhez tartozó ifjúság tanításának sajátosságait, a tananyagot. Mi volt a képen ábrázolt iskolaszobának a különlegessége? Milyen pedagógiai terek működtek ebben a „tanteremben”?

Milyen követelményeket fogalmaztak meg a bambergi német iskolaszabályzatban az 1400-as évek legvégén a tanítónőkkel szemben?

Milyen szerep jutott a középkori céhekben a nőknek, asszonyoknak?

Hogyan alakult a 16-17. században a nők részvétele a céhiparban?

Kik voltak a beginák? Mutassa be az életüket!

Mit jelent a szó: „kegyesség”?

Mi volt a jelentősége a begina-mozgalom terjedésének?