Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

Mutassa be Szent Pál gondolatait a nők feladatairól, szerepéről!

Mutassa be Szent Jeromos leányképét!

Milyen módszert ajánl Jeromos a kislányok olvasástanításához?

Mi ennek a módszernek a különlegessége? Milyen attitűdöt fejez ki?