Skip navigation

Kérdések és feladatok

Kérdések

Ismertesse Leonardi Bruni lánynevelési programjának a lényegét!

Mi volt a véleménye Ersmusnak a művelt nőkről?

Hogyan karikírozza Erasmus a Colloquia familiara egyik párbeszédében (Az apát úr és a művelt asszony) az apát szavait? Ki győz ebben a vitában?

Mutassa be Vives nőképét „A keresztény nő nevelése” alapján! Milyen művelődési tartalmat tart Vives alkalmasnak a lánynevelésre, és milyen módszereket ajánl?