Skip navigation

A hazai tehetséggondozás

Az Országgyűlés 2008-2028-ig tartó időszakra állami programként határozta meg a tehetséggondozást. Határozatával elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának és a tehetségek segítésére szolgáló programoknak nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére a Kormány létrehozta a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot.

A Program megvalósításában részt vevő szervezetek közül hívjuk fel néhányra az alábbiakban a figyelmet:

Csermely Péter, biokémikus, hálózatkutató nevéhez fűződik a Tehetségpont hálózat kialakítása, mely hálózaton belül tehetséggondozó iskolák szerveződnek.

„A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Fő céljuk, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, ennek érdekében juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel…..”

(http://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol)

Magyarország tehetséges fiataljait köti össze az EU-s támogatással indult Tehetséghidak Program kiemelt projekt. A Tehetséghidak Program jelenleg II. szakasza zajlik, ennek fő célkitűzései: a tehetségsegítő programok módszertani bővítése, a tehetséges fiatalok számára egyéni személyiségtámogatás, pályaorientációs tanácsadás, képzés, versenyzés, tapasztalatszerzés támogatása az Európai Unióban. Célul tűzi ki a hátrányos helyzetű illetve sajátos nevelési igényű tehetséges fiatalok támogatását; a munkaerőpiac kapcsolatok támogatását, képzések, informatikai esélynövelő és hátránykompenzáló lehetőségek kifejlesztését, szemléletformálást (http://tehetseghidak.hu/bemutatkozik-tehetseghidak-program)

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ (http://matehetsz.hu/) (elnöke Dr. Balogh László, pszichológia-tudományok kandidátusa) célja, hogy támogassa a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek egyeztetését, támogatási lehetőségek biztosításával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendszerének további fejlődését.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács civil kezdeményezésre létrejött olyan független szervezet, amely munkájában koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el (http://tehetsegpont.hu/az-ntt-fo-celkituzesei).

A magyar tehetségmozgalom történetében egyedülálló kezdeményezésként jött létre 2000-ben az Arany János Tehetséggondozó Program, melynek keretében középiskolák vállalkozhattak a tehetséges, kistelepülésen élő hátrányos helyzetű tanulók speciális felkészítésére. A programról bővebben a http://www.ajtp.hu honlapon tájékozódhat.

A hazai tehetséggondozás nemzetközi elismertséget is élvez. 2012-ben Csermely Péter akadémikust, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökét, a Semmelweis Egyetem professzorát választotta elnökévé az Európai Tehetségtanács (ECHA), vezetőségi tagjai között több magyar szakember is dolgozik, Gyarmathy Éva pedig a World Council for Gifted and Talented Children magyar képviselője.

Feladat

További tájékozódásra ajánljuk az alábbi honlapot: http://geniuszportal.hu/