Skip navigation

Tehetséggondozó teszt tanítóknak, tanároknak

Tehetséges tehetséggondozó Ön?

 

A kérdőív lehetőséget nyújt, hogy felmérje, mint pedagógus, mennyit tesz
diákjai fejlődéséért, mennyire hatékony tehetséggondozó?  Feladata, hogy minél őszintébben, önbecsapás nélkül jelölje be azokat a kérdéseket, amelyekre határozottan igennel válaszolna. Természetesen az igen válasz nem azt jelenti, hogy mindig, minden helyzetben képes azt
a viselkedést mutatni, hanem azt, hogy az általában jellemző önre.

Kérdőív

 1. Diákjai kérdéseire türelemmel és jó humorral szokott válaszolni?
 2. Olyan válaszokat ad diákjai kérdéseire, amelyek további tanulásra kutatásra késztetik őket?
 3. Fejleszti diákjai társas-szociális képességeit ugyanolyan gonddal, mint szellemi képességeit?
 4. Segíti tehetséges diákjait a különböző intelligenciaszintű gyerekkel való együttműködés megtanulásában?
 5. Elkerüli tehetséges tanulójának társaival való összehasonlítását?
 6. Kimutatja diákjának, hogy nemcsak az eszéért, hanem önmagáért
  is fontos?
 7. Ésszerű viselkedési követelményeket állít fel, és megfigyeli
  megfelelését?
 8. Megpróbál lehetőséget adni diákjainak önálló döntések meghozatalára, és azok következményeinek értékelésére?
 9. Megpróbál rendszeresen keresni valami különleges dicsérnivalót diákjai munkájában?
 10. Ad olyan anyagokat - könyveket, játékokat, rejtvényeket – diákjainak, amelyek kihívást jelentenek számukra, amelyek megmozgatják képzeletüket?
 11. Segít tanulóinak értékes könyvek, televízió-műsorok, internetoldalak kiválasztásában?
 12. Érdeklik önt diákjainak hobbijai, szabadidős tevékenységei?
 13. Segít tanulóinak megtalálni azokat a helyeket, ahol érdeklődésüknek megfelelően foglalkozhatnak valamilyen témával?
 14. Ad lehetőséget tanulóinak, hogy munkáikat kisebb-nagyobb közönség előtt bemutathassák?
 15. Elfogadja, hogy tehetséges diákjai önnél többet tudnak bizonyos területeken?
 16. Elviszi diákjait múzeumokba, kiállításokra, könyvtárakba vagy színházba?
 17. Szervez iskolán kívüli szakmai programokat tanulóinak?
 18. Megengedi tanulóinak, hogy kísérletezzenek?
 19. Megtanítja diákjait tanulási módszereik fejlesztésére?
 20. Elfogadja diákjainak szokatlan megoldásait is?
 21. Biztosít diákjainak növekvő felelősségtudatuknak megfelelően egyre nagyobb függetlenséget?
 22. Igyekszik szélesíteni tanulói érdeklődési körét?
 23. Sikerül elkerülnie az intellektuális teljesítmény túlhangsúlyozását?
 24. Elkerüli tehetséges diákjainak versenyekkel és egyéb megmérettetésekkel történő túlhajszolását?
 25. Ellenáll a kísértésnek, hogy hencegjen tehetséges tanulójával?
 26. El tudja fogadni, hogy a tehetséges diák sem teljesít mindig jól?
 27. Megtanítja diákjainak, hogy képességeiket az emberiség javára
  hasznosítsák?
 28. Bátorítja diákjait gondolataik jegyzetfüzetben, vázlatfüzetben vagy
  naplóban történő megörökítésére?
 29. Igyekszik tehetséges diákjait magas oktatási, pályaválasztási célok
  felé irányítani?
 30. Igyekszik minél több hivatásbeli lehetőséget megmutatni tanulóinak?
 31. Igyekszik diákjai képességeinek és személyiségének megfelelő
  továbbtanulási lehetőségeket keresni?
 32. Folyamatos kapcsolatot tart fenn tanulói szüleivel?
 33. Megengedi diákjainak, hogy néha elmélkedéssel, ábrándozással töltsék a tanórát?
 34. Érdekli az, amivel diákjai az iskolán kívül foglalkoznak?
 35. Lehet diákjainak az önétől eltérő véleménye fontos dolgokban?
 36. Szokott a tanórákon rendszeresen játszani a diákokkal?
 37. Viselkedése, véleményének kinyilvánítása azt a mintát nyújtja-e diákjainak, amelyet szeretne, ha követnének?
 38. Úgy beszél-e, ahogy szeretné, hogy diákjai beszélnének?
 39. Ambiciózusnak tartja magát?
 40. Ha akadályokba ütközik, képes rugalmasan alternatív megoldásokat találni?

 

 

35 pont felett: Ilyen pedagógus nincs is, ha mégis van, elég fárasztó lehet.

34-25 pont: Éppen megfelelő szinten nyújt segítséget diákjainak. Érdemes megnéznie, mik azok a területek, ahol még tudna esetleg tenni valamit, ha szükségesnek érzi.

24-15 pont: Diákjainak valamivel több odafigyelésre van szüksége. Keresse ki azokat a pontokat, amelyek esetleg még beleférnének idejébe és energiájába.

  

Forrás:

 • Gyarmathy É. (2012): A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 238 - 240.