Skip navigation

Iskolai motiváció

ISKOLAI MOTIVÁCIÓ

 

Minden állítás mellett jelöld a véleményedet az alábbiak szerint:

5 =  teljesen egyetértek

4 =  részben egyetértek

3 =  félig-meddig értek vele egyet

2 =  többnyire nem értek vele egyet

1 =  egyáltalán nem értek vele egyet

 

1. Szívesen beszélgetek a szüleimmel arról, hogy mi történt az iskolában.

 

5

4

3

2

1

2. A legtöbb tanár minden diákkal, mindig igazságos.

5

4

3

2

1

3. Nekem fontosabb, hogy barátságos legyek a társaimmal, mint hogy versengjek velük.

5

4

3

2

1

4. Ha valamilyen tevékenységbe belemerülök, a szüleim nem zavarnak meg.

5

4

3

2

1

5. Sokszor annyira megragad, amit az iskolában tanulunk, hogy majd később is foglalkozni akarok vele.

5

4

3

2

1

6. Az iskola unalmas. (–)

5

4

3

2

1

7. Önmagam előtt is nagyon szégyellem, ha nem jól teljesítek az iskolában.

5

4

3

2

1

8. Nekem nagyon fontos, hogy a tanáraim tudják, bennem bízhatnak.

5

4

3

2

1

9. A büntetés az iskolában mindig igazságtalan. (–)

5

4

3

2

1

10. A felnőttek túl sokat követelnek a fiataloktól, s nagyon kevés segítséget adnak cserébe.

5

4

3

2

1

11. Nagyon jól esik nekem, hogy érzem, a szüleim boldogok, ha jól teljesítek az iskolában.

5

4

3

2

1

12. Rossz érzés lenne, ha csalódást okoznék a tanáromnak.

5

4

3

2

1

13. Örülök, ha segíthetek társaimnak az iskolai munkában.

5

4

3

2

1

14. Nem szeretem, ha egyedül kell a feladataimon dolgozni. (–)

5

4

3

2

1

15. Az utolsó percig szoktam halogatni a házi feladat elkészítését. (–)

5

4

3

2

1

16. A legtöbb óra unalmas. (–)

5

4

3

2

1

17. Inkább bevallom, ha elkövettem valamit, mint hogy elleplezni próbáljam.

5

4

3

2

1

18. Ha hagynák a tanárok, hogy mindenki azt csináljon az iskolában, amit akar, jobban tetszene az iskola. (–)

5

4

3

2

1

19. Jobb, ha kijavíttatják a hibáimat, mint ha elnézik azokat.

5

4

3

2

1

20. A tanáraim akkor sem elégedettek azzal, amit csinálok, ha nagyon igyekszem.

5

4

3

2

1

21. A szüleimet nem érdekli igazán, hogy mi történik velem az iskolában. (–)

5

4

3

2

1

22. Nagyon kevés az olyan tanár, akiért lelkesedni tudnék. (–)

5

4

3

2

1

23. Jó érzés, ha a társaim láthatják, hogy jól dolgozom.

5

4

3

2

1

24. Nem lehet a gyerekektől elvárni, hogy maguktól jó ötleteik támadjanak. (–)

5

4

3

2

1

25. Az iskolában sok olyat tanulunk, aminek az életben hasznát vesszük.

5

4

3

2

1

26. Szabadidőm nagy részében olyan dolgokra igyekszem rájönni magamtól, amik érdekelnek.

5

4

3

2

1

27. Ha megbíznak valamivel, azt mindig igyekszem olyan jól elvégezni, ahogy csak tudom.

5

4

3

2

1

28. Az iskolai szabályok általában helyesek, ésszerűek, mindig igyekszem betartani azokat.

5

4

3

2

1

29. Ha valami rosszat tettem, mindig kész vagyok vállalni a következményeket.

5

4

3

2

1

30. Nehezemre esik elviselni azt a nyomást, amit a tanárok gyakorolnak rám.

5

4

3

2

1

31. Szüleim segítségére, biztatására mindig számíthatok az iskolai munkámmal kapcsolatban is.

5

4

3

2

1

32. A legtöbb tanár nem veszi azt a fáradtságot, hogy igazán jól elmagyarázza a dolgokat. (–)

5

4

3

2

1

33. Nem érdekel, hogy mások mit gondolnak rólam. (–)

5

4

3

2

1

34. Szüleim mindig fontosnak tartják a véleményemet.

5

4

3

2

1

35. Amit az iskolában tanulunk, annak valójában nemigen vehetem hasznát. (–)

5

4

3

2

1

36. Felélénkít, ha új dolgok tanulásába fogunk.

5

4

3

2

1

37. Mindig találok kifogást, ha nincs kész a házi feladatom. (–)

5

4

3

2

1

38. Ha nehéz az iskolai munka, általában abbahagyom az erőfeszítést. (–)

5

4

3

2

1

39. Valahogy mindig mentségeket kell keresnem. (–)

5

4

3

2

1

40. A szüleim túl sokat követelnek, s túl nagy nyomást gyakorolnak rám.

5

4

3

2

1

41. A felnőttek nem igazán igyekeznek megérteni a fiatalok érzéseit. (–)

5

4

3

2

1

42. Gyakran a tanár hibás abban, hogy az ember bajba kerül az iskolában. (–)

5

4

3

2

1

43. Úgy veszem észre, a többieknek elég nehéz jól kijönni velem. (–)

5

4

3

2

1

44. Jobban szeretem, ha magamnak kell rájönnöm, hogyan kell valamit megcsinálni.

5

4

3

2

1

45. Ha a feladat nehéz, hamar elvesztem az érdeklődésemet. (–)

5

4

3

2

1

46. Nagyon sok órát kifejezetten izgalmasnak, nagyon érdekesnek tartok.

5

4

3

2

1

47. Ha valamiben számíthatnak rám, mindig el is végzem.

5

4

3

2

1

48. Mindig nagyon igyekszem teljesíteni azt, amire megkérnek az iskolában.

5

4

3

2

1

49. Mindig kész vagyok vállalni a felelősséget azért, amit tettem, bármilyen következménnyel számolhatok.

5

4

3

2

1

50. A szüleim teljesen irreális követelményeket támasztanak az iskolai teljesítményemmel kapcsolatban.

5

4

3

2

1

51. Ha jól teljesítek az iskolában, a szüleim mindig kimutatják, hogy elégedettek velem.

5

4

3

2

1

52. A legtöbb tanár minden tanulónak igyekszik annyit segíteni, amennyit csak tud.

5

4

3

2

1

53. Ebben az iskolában jó viszony van a gyerekek között.

5

4

3

2

1

54. Túl sok mindennel kapcsolatban várják el azt, hogy magam jöjjek rá, magam oldjam meg. (–)

5

4

3

2

1

55. Nem bánom, ha nagyon keményen kell dolgoznom, ha közben fontos dolgokat tanulhatok meg.

5

4

3

2

1

56. Az iskolai munkát érdekfeszítőnek tartom.

5

4

3

2

1

57. Mindig igyekszem megfelelni a szüleim bizalmának.

5

4

3

2

1

58. Csak a gyenge emberek szeretik a szabályokat, a rendet. (–)

5

4

3

2

1

59. A lelkiismeretfurdalás még a szigorú büntetésnél is kínosabb.

5

4

3

2

1

60. A felnőttek mindig túl sokat várnak el a fiataloktól.

 

5

4

3

2

1

E kérdőíves módszer segítségével az iskolai tanulás motivációs oldalát ragadhatjuk meg a 10–18 éves tanulóknál három dimenzióban (Követő, Érdeklődő, Teljesítő) és dimenziónként 3-3 motívumcsoportban, melyeket tizedikként a presszióérzést megragadni kívánó kategória egészít ki. Feltárható vele a tanulásban részt vevő motívumok természete és erőssége.

A kérdőív kitölthető csoportosan is, egyénileg is. Csoportos kitöltés esetén a válaszmódokat célszerű a táblára felírni, és otthagyni a kitöltés befejezéséig.

A tanulóknak a tételek sorszáma elé az 1,2,3,4,5 számok egyikét kell odaírni. A válaszmódok

a következők:

5: teljesen egyetértek

4: részben egyetértek

3: félig-meddig értek vele egyet

2: többnyire nem értek vele egyet

1: egyáltalán nem értek vele egyet.

 

Egyes tételeket azonban fordítva kell értékelni, ott az „1” választása ér 5 pontot, a „2” 4-et, és így tovább. Itt a tétel után zárójelbe tett (–) jelzi, hogy fordított irányban kell pontozni az illető tételt.

A pontozás után motívumonként, illetve dimenziónként összesítjük a pontokat. Az eredmények értelmezéséhez felhasználhatjuk a Kozéki (1986) által magyar mintán végzett vizsgálat eredményeit.

 


A kérdőív felépítése

Minden azonos számjegyre végződő tétel (pl. 1, 11, 21, 31, 41, 51) egy adott skálába tartozik.

a) KÖVETŐ (affektív/szociális) dimenzió

– melegség (M1): a gondoskodás, az érzelmi melegség szükséglete

– identifikáció (M2): elfogadottság szükséglete, főleg a nevelők részéről

– affiliáció (M3): az odatartozás szükséglete, főleg egykorúakhoz

b) ÉRDEKLŐDŐ (kognitív/aktivitási) dimenzió

– independencia (M4): a saját út követésének a szükséglete

– kompetencia (M5): a tudásszerzés szükséglete

– érdeklődés (M6): a kellemes közös aktivitás szükséglete

c) TELJESÍTŐ (morális/önintegratív) dimenzió

– lelkiismeret (M7): bizalom, értékelés szükséglete, önérték

– rendszükséglet (M8): az értékek követésének a szükséglete

– felelősség (M9): önintegráció, morális személyiség és magatartás szükséglete

A kiegészítő presszióérzés (M10) annak az érzése, hogy a nevelők megértés nélkül és teljesíthetetlenül sokat követelnek. Ez az érzés nem motiváló jellegű.

 

Összehasonlító adatok

az iskolai motivációt vizsgáló kérdőív eredményeinek értelmezéséhez

Fiú (n = 300)                         Leány (n = 279)

Motívumok                 Jel.       átlag                szórás              átlag                szórás

Melegség                    M1      18,1                 3,9                   19,0                 4,1

Identifikáció               M2      13,4                 4,9                   14,0                 4,5

Affiliáció                    M3      16,8                 3,8                   18,0                 3,2

Independencia            M4      17,0                 3,8                   16,8                 4,0

Kompetencia              M5      16,2                 4,1                   16,2                 4,0

Érdeklődés                 M6      15,1                 4,5                   15,7                 4,5

Lelkiismeret                M7      17,3                 3,9                   18,9                 3,3

Rendszükséglet          M8      15,6                 4,5                   16,8                 3,9

Felelősség                   M9      17,9                 3,8                   18,7                 3,4

Presszióérzés              M10    13,8                 4,5                   13,6                 4,3

 

Összesített adatok

Átlag               Szórás

KÖVETŐ                   50,46               9,81

ÉRDEKLŐDŐ          48,98               10,19

TELJESÍTŐ               52,92               10,50

 

Forrás:

  • Kozéki B. és Entwistle, N. J. (1986): Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia 6 (2), 271–292.
  • Tóth L. (2005): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen. 63 -67.