Skip navigation

Felhasznált irodalom

  • Felleginé Takács A. (2004): Problémás tanulók, okok és megoldási javaslatok. In: N Kollár K. - Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak Osiris Kiadó, Budapest.
  • Kiss, I. és Balogh, L. (2004): Kellemes problémák. In: N. Kollár, K. – Szabó, É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak Osiris Kiadó, Budapest.
  • Porkolábné Balogh, K. és Szitó, I. (2005): Az iskolapszichológia néhány alapkérdése. In: Balogh, L. és Tóth, L. (szerk.) Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Neumann Kht.,Budapest. http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0051/balogh_pedpszich0051.html Letöltés: 2015. 05. 02.
  • Ranschburg, J. (1998) Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó
  • Vajda, Zs. (2004): Problémák a nevelésben. In: Vajda Zs. – Kósa É Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest