Skip navigation

Pályaorientáció serdülőkorban

A serdülőkor egy olyan életperiódus, amelynek fő funkciója a jövőről való elgondolkodás, s magában foglalja a tervezgetést, a felnőttkorra való felkészülést, a felnőtt életfeladatok előkészítését is (Jámbori, 2007). A jövőbeli személyes célok nagyon fontos szerepet töltenek be a jövőre való felkészülésben, mivel biztos alapot adhatnak ahhoz, hogy a serdülő a jövőben felmerülő problémákkal könnyebben megküzdjön. A jövőre vonatkozó kilátások összefüggésbe hozhatók az egyén szociokulturális környezetével. Pulkkinen (1990) kimutatta, hogy azok a fiatalok, akiknek világosabb kilátásaik voltak a jövőjükre, azok sokkal több pozitív emléket idéztek fel családjukkal kapcsolatban, és elsősorban azokat az érdeklődési területeket preferálták, amelyeket szüleik is előnyben részesítettek. Husman és Lens (1999) szerint a jövő-orientáció egy egydimenziós „trait”, amely nem szituáció specifikus és befolyásolja azt, hogyan gondolkodnak az emberek a jövőjükről, hogyan szőnek terveket. Véleményük szerint a jövőorientációnak 4 alapvető komponense van: belevonódás, előrevetítés, a jövővel való foglalkozás és időbeli bejóslás. A belevonódás arra vonatkozik, hogy a személy mennyire koncentrál a jövőbeli eseményekre. Az előrevetítés azt tükrözi, hogy a személy mennyire készül a jövőre, fontos tényező még, hogy mennyi időt fordít rá, és milyen pontosan tudja időben előre jelezni a jövőbeli események közeledtét. A jövőre vonatkozó személyes célok rendszere egy komplex struktúra, amely magában foglal egy viselkedési tervet, a magvalósításhoz szükséges eszközök kiválasztását, emellett a személynek értékelnie kell saját motívumait, értékeit, érdeklődését és emellett a környezete elvárásait, normát is szem előtt kell tartania. A személyes célok megfogalmazása egy választást és elköteleződést is jelent egyben (Emmon és Kaiser, 1996). Hatásuk van az egyének szubjektív jólétére is. Megfigyelték, hogy akik hiányosságot észlelnek saját aspirációjuk és teljesítményük között, azok gyakran boldogtalanok és elégedetlenek életükkel. 

Feladat

Kérjen meg 5 középiskolás diákot, hogy írjanak fogalmazást azzal a címmel, hogy „Életem 10 év múlva”, és/vagy „Életem 20 év múlva”! Elemezze a fogalmazásokat annak alapján, hogy milyen tartalmak jelentek meg, milyen célok fogalmazódnak meg a leírásokban, és a leírt tartalmakban a pozitív vagy negatív élmények vannak-e túlsúlyban!