Skip navigation

XI. Esettanulmányok, elemzési szempontok

A következőkben néhány olyan iskolai esetet olvashat, melyek megoldása, értelmezése a tananyag elsajátítása után segítheti a gyakorlati életben is alkalmazni a megtanult elméleti ismereteket. Az esetek feldolgozása történhet egyénileg vagy csoportos formában.

Legfontosabb célok:

  • a szituációban megjelenő pszichológiai törvényszerűségeket megnevezése, az értelmezés elhelyezése egy elméleti-fogalmi keretbe (esetben érintettek köre, életkori sajátosságai, megfigyelhető szociálpszichológiai jelenségek)
  • több lehetséges hipotetikus ok-okozati összefüggés felállítása (attribúciós következtetést) az eset kapcsán (mi váltott ki mit, mi volt erre a reakció stb.)
  • a helyzet pontosabb feltárásához szükséges információk összegyűjtése (milyen információkra lenne szükséged még – és azt milyen módszerrel szereznéd meg (interjú- kivel?; tesztek – kivel?; felmérések – kérdőíves eljárás stb…)