Skip navigation

Felhasznált irodalom

 • Bandura, A. (1976): Szociális tanulás utánzás útján. In: Pataki, F. (szerk.) Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat, Budapest
 • Buda, M. (2008): Iskolai erőszak, iskolai zaklatás. Fordulópont, 3: 11-25.
 • Buda, M. (2005): Tehetünk ellene? – A gyermeki agresszió. Dinasztia, Budapest
 • Csányi V. (1999): Biológiai determináció és agresszió. Educatio, 8, 4, 677-694.
 • Figula E. (2004): Iskolai zaklatás-iskolai erőszak pszichológusszemmel. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma, Nyíregyháza.
 • Olweus, D. (1999): Az iskolai zaklatás. Educatio, 8, 4, 717-740.
 • Olweus, D. (2003): A profile of bullying at school. Educational Leadership, 60 (6). 12-17.
 • Olweus, D. (1993): Bullying at school: what we know and what we can do. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Ranschburg, J. (2012): Félelem, harag, agresszió. Saxum Kiadó Kft., Budapest.
 • Majorosné Bessenyei, É. és Inántsy-Pap, J. (2012): Az iskolai erőszakról In: Inántsy-Pap Judit (szerk.): Kortárskapcsolatok iskoláskorban. Egyetemi Kiadó, Debrecen 32-60.
 • Vajda, Zs. (1999): Mi van a gyerekek és a fiatalok agresszivitásának hátterében? Educatio, 8, 4. 694-706.
 • Vajda, Zs. (1994): Nevelés, pszichológia, kultúra. Dinasztia Kiadó, Budapest.