Skip navigation

Felhasznált irodalom

  • Tóth, L. (2008): Pszichológia a tanításban, Pedellus Kiadó, Debrecen
  • N. Kollár K. és Szabó, É (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest