Skip navigation

Önellenőrző kérdések

 

1. Párosítsa össze az összetartozó neveket és fogalmakat

Guilford

Czeizel Endre

Landau

Binet

Csermely Péter

Renzulli  

Van Tassel–Baska

Gardner

Enable JavaScript

 

2. Írja le a divergens gondolkodás sajátosságait! 

 Alkosson saját szakterületének megfelelően a divergens gondolkodás fejlesztésére alkalmas feladatokat, melyet a tanítási órán alkalmazhat!

 

3. Ismertesse a motiváció szerepét a tehetség kibontakoztatásában! Milyen tényezők határozzák meg a tanulók motivációs sajátosságait?

 

4. Ismertesse a korszerű tehetséggondozó programok sajátosságait! Keressen példákat gazdagító programokra!