Skip navigation

Önértékelés

ÖNÉRTÉKELÉSI KÉRDŐÍV

Légy szíves, tégy egy X-et az itt látható állítások mindegyikéhez a következő módon: Ha az illető állítás olyasmit fejez ki, amit te általában érezni szoktál, akkor a „Jellemző rám” oszlopába tedd a jelet. Ha az illető állítás NEM olyat mond, amit te általában érezni szoktál, akkor a „Nem jellemző rám” oszlopába tedd a jelet. Itt nincs helyes vagy helytelen válasz.

 

 

 

IGEN

Jellemző rám

 

 

 

NEM jellemző rám

1. Sokszor álmodozom, ábrándozom.                                              

 

 

2. Magabiztos vagyok.                                                                     

 

 

3. Sokszor szeretnék másvalaki lenni.                                              

 

 

4. Engem könnyű megszeretni.                                                          

 

 

5. Nagyon élvezem, ha valamit együtt csinálhatok szüleimmel.      

 

 

6. Sohasem szoktam aggódni.                                                           

 

 

7. Nehezemre esik az osztály előtt beszélni.                                    

 

 

8. Szeretnék fiatalabb lenni                                                             

 

 

9. Sok mindent megváltoztatnék magammal kapcsolatban, ha képes lennék rá.

 

 

10. Általában könnyen tudok dönteni.                                

 

 

11. Szívesen vannak velem a többiek.                                             

 

 

12. Otthon könnyen kijövök a sodromból.              

 

 

13. Én mindig helyesen cselekszem.                                    

 

 

14. Elégedett vagyok az iskolai teljesítményemmel.                       

 

 

15. Nekem kell, hogy valaki mindig megmondja, mit csináljak.                 

 

 

16. Nehezen szokom meg az új dolgokat.                                       

 

 

17. Gyakran megbánom azt, amit teszek.                            

 

 

18. Népszerű vagyok a társaim között.                    

 

 

19. A szüleim tekintettel vannak érzelmeimre.                    

 

 

20. Sohasem vagyok boldogtalan.                                       

 

 

21. Olyan jól dolgozom, amennyire csak tudok.                             

 

 

22. Könnyen megadom magam, feladom az erőfeszítést.   

 

 

23. Tudok vigyázni magamra.                                              

 

 

24. Boldog gyerek vagyok.                                                             

 

 

25. Szívesebben vagyok nálam kisebb gyerekekkel.                       

 

 

26. A szüleim túl sokat várnak tőlem.          

 

 

27. Mindenkit szeretek, akit csak ismerek.                          

 

 

28. Szeretem, ha engem kérdeznek az órán.                                    

 

 

29. Tisztában vagyok önmagammal.                        

 

 

30. Néha nehezen viselem el saját magamat.                       

 

 

31. Az életemben sok minden zavaros.                                

 

 

32. Az osztálytársaim hallgatnak rám.                                             

 

 

33. Otthon senki sem figyel rám.                                         

 

 

34. Engem sohasem szidnak meg.                            

 

 

35. Nem dolgozom olyan jól az iskolában, ahogyan szeretném.     

 

 

36. Képes vagyok arra, hogy elhatározzak valamit, s kitartsak mellette.

 

 

37. Tulajdonképpen nem örülök, hogy fiú (lány) vagyok. (olyan nemű, ami vagy).

 

 

38. Meglehetősen rossz véleményem van magamról.          

 

 

39. Nem szeretek másokkal lenni.                            

 

 

40. Sokszor érzem azt, jobb lenne, ha nem otthon élnék.    

 

 

41. Sohasem vagyok bátortalan.                                                      

 

 

42. Az iskolában gyakran kijövök a sodromból.                              

 

 

43. Gyakran szégyenkezem magam miatt.                                      

 

 

44. Nem vagyok olyan helyes, jó külsejű, mint a többiek.   

 

 

45. Ha valamit meg akarok mondani, azt meg is mondom.             

 

 

46. A társaim gyakran kötekednek velem.                           

 

 

47. A szüleim megértenek engem.                                       

 

 

48. Én mindig megmondom az igazat.                                            

 

 

49. Sok tanár azt az érzést kelti bennem, hogy nem tudok megfelelni a követelményeknek.

 

 

50. Nem törődöm azzal, hogy mi történik velem.                           

 

 

51. Nekem semmi sem sikerül.                                                        

 

 

52. Könnyen elvesztem a fejem, mikor megszidnak.                      

 

 

53. Másokat jobban szeretnek, mint engem.                                    

 

 

54. Úgy érzem, a szüleim túl sokat követelnek tőlem.                    

 

 

55. Én azonnal megtalálom a megfelelő hangot bárkivel.    

 

 

56. Gyakran elcsüggedek az iskolában.                                           

 

 

57. A dolgok általában nem zökkentenek ki nyugalmamból.

 

 

58. Rám nemigen lehet számítani.                                                   

 

 

Ez a Coopersmith által kidolgozott kérdőíves vizsgálat az általános és középiskolás tanulók önértékelésének megállapítására szolgál.

A kérdőív öt alskálát tartalmaz. Ebből négy az önértékelés egyes összetevőit tartalmazza, az ötödik pedig ellenőrző jellegű („hazugság skála”), a társadalmi elvárásokhoz való igazodást méri. Ez utóbbit nem számítjuk bele az általános önérték-indexbe. Az egyes skálák a következők:

 

1. S skála. Ebbe a skálába a közvetlenül a „self”-re vonatkozó tételek tartoznak. Ezek magára a gyermek önértékelésére vonatkoznak: mennyire magabiztos, mennyire elégedett magával. (26 tétel)

2. I skála. Ez az iskolára vonatkozó alskála. Itt elsősorban arról van szó, hogy a gyermek mennyire elégedett saját iskolai eredményességével, mennyire bízik értelmi téren saját sikerességében. (8 tétel)

3. O skála. Az otthoni hatások önértékeléssel kapcsolatos részét méri: mennyi bizalommal és megértéssel követelnek a gyermektől a szülei. (8 tétel)

4. T skála. Az egykorú társakkal való viszonyban kifejeződő önértékelés mutatója. (8 tétel)

5. L skála. A szociális konformizmus skálája. (8 tétel)

 

A pontozás úgy történik, hogy 2 pontot adunk minden egyes kódolási kulcsnak megfelelő tételre. Például, ha a gyermek az 1. tételnél (–S) a Nem jellemző rám rovatba tette a jelet, 2 pontot kap, ha a Jellemző rám rovatba tette a jelet, nem kap pontot az S alskálában. Az első négy skála összege adja az általános önérték-indexet.

 


Maximum értékek:

S skála: 52 pont

I skála: 16 pont

O skála: 16 pont

T skála: 16 pont

Önérték-index: 100 pont

(Az L skálán kapott pontszámokat nem számítjuk bele az önérték-indexbe.)

 

Ügyelni kell arra, hogy mindenütt legyen jel, s egyértelmű helyen. Ha egy-két esetben nem világos a válasz, akkor az adott tételre 1 pontot adunk.

 

Kódolási kulcs a Coopersmith-féle önértékelési kérdőív pontszámainak megállapításához

 

1. –S               11. +T             21. +T             31. –S             41. –L             51. –S

2. +S               12. –O             22. –S             32. +T             42. –I             52. –S

3. –S               13. –L             23. +S             33. –O             43. –S             53. –T

4. +T               14. +I              24. +S 0          34. –L             44. –S             54. –O

5. +O              15. –S             25. –T             35. –I              45. +S             55. –L

6. –L               16. –S             26. –O             36. +S             46. –T             56. –I

7. –I                17. –S             27. –L             37. –S             47. +O            57. +S

8. –S               18. +T             28. +I              38. –S             48. –L             58. –S

9. –S               19. +O            29. +S             39. –T             49. –I

10. +S             20. –L             30. –S             40. –O             50. –S

 

A Coopersmith-féle önértékelési kérdőívvel nyert magyar adatok

 

                        Fiúk (n = 316)            Lányok (n = 328)                              Összesen (n = 644)

                        átlag    szórás              átlag                szórás                          átlag              szórás

S (self)            36,44   9,33                 38,57               9,19                            37,59               9,33

I (iskola)         9,25     4,26                 9,96                 3,74                            9,69                 4,50

O (otthon)      12,67  3,60                 13,71               2,89                            13,27               3,79

T (társak)       11,33   5,28                11,83               3,25                            11,66               4,78

Önérték-index69,68  17,31              74,06               15,26                          72,21               18,08

 

Érdemes átszámítani a „self” adatokat úgy, hogy a többivel azonos számú tételből álló alskálának feleljen meg. Így közvetlenül szemlélhetjük, hogy a négy tényező milyen arányt képvisel az önérték-indexben.

Fenti táblázat adatai alapján: self: 11,7; iskola: 9,7; otthon: 13,3; társak: 11,7. Vagyis legerősebb az otthon hozzájárulása, százalékra átszámítva 28,7%, utána teljesen egyforma a self és a társak adata: 25,2-25,2%, végül az iskola következik 20,9%-kal.

 

 

Forrás:

  • Kozéki B. (1984): Személyiségfejlesztés az iskolában. Békés megyei Pedagógiai Intézet. 233–253. o.
  • Tóth L. (2005): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen. 35-38. o.