Skip navigation

III. Tanulási problémák, nehézségek

A fejezet célja

A hallgató képes legyen a különleges bánásmódot igénylő tanulók azonosítására, ismerje a tanulási nehézséggel küzdő tanulók képességeinek sajátosságait, teljesítményelmaradásuk okait. Értse a szakértői bizottságok által kiállított szakvélemények rá vonatkozó tartalmát. Képes legyen az általa tanított tantárgy módszertanában érvényesíteni a differenciálás lehetőségeit, pedagógiai eszközeit, segítse a fejlesztés célját. Képes legyen a gyermeket ellátó fejlesztő pedagógussal való együttműködésre.