Skip navigation

1.1. A numizmatika elnevezésének eredete

A numizmatika elnevezés a görög eredetű 'nummos' szóból származik. Onnan került át a latinba, miként azt a 2. században élt grammatikus, Sextus Pompeius Festus is feljegyezte. Mindkét nyelvben a forgalomban lévő törvényes pénzt jelentette. Paulus Diaconus,  a Nagy Károly frank uralkodó (8-9. század) udvarában élt történetíró a latin nummus szót a görög nomisma szóból eredezteti, de ugyancsak pénz jelentéssel.