Skip navigation

1. Kronológia

Miről szól ez a fejezet?

Ebben a fejezetben a kronológia fogalmáról és a történettudományban játszott szerepéről lesz szó, valamint a kronológia mint történeti segédtudomány tárgyát és főbb vizsgálati területeit is megismerheti.

 

Tanulási tipp

A kronológiának a történettudományban betöltött jelentőségét jobban megértheti, ha felidézi magában, hogy eddigi tanulmányai során milyen időszámítási rendszereket ismert meg.

 

A kronológia közelebbről a múló idő nyomon követését lehetővé tevő eszköze a történettudománynak, de általánosabban egyszersmind ugyanezen célt szolgáló eszköze a hétköznapi embernek is. Az egymást követő történések és események sorának időrendjét a kronológia rögzíti és tartja nyilván, és segítségül hívása révén képes az ember – szorosabban pedig a történettudomány – felidézni az egykor volt dolgok egymásutánját.