Skip navigation

1.7 A hanyatló heraldika kora

A 16. századtól kezdődő időszak a hanyatló heraldika kora. A ’hanyatló’ kifejezés semmiképp sem értékítéletet jelent, pusztán azt, hogy a címerhasználat és a címerjog elemei az élő heraldika korához képest elszakadtak a mindennapi használat környezetétől. A címerek díszítő funkciója erősödik, és bár erre a korszakra már az uralkodói címeradományozás válik kizárólagossá, a címerek jogbiztosító szerepe gyengül. A címerszerkesztés szabályai fellazulnak, a címerek tárgyiasult formában már ritkán jelennek meg, legtöbbször képi formában lehet találkozni velük.