Skip navigation

2.4.1. A sisaktakaró alkalmazási szabályai

A sisaktakaróval kapcsolatos legfontosabb szabály, hogy stílusának illeszkednie kellett a címer többi részéhez. Nem volt kötelező, de gyakran alkalmazott megoldás, hogy a sisaktakaró átvette a címerpajzsban használt főbb színeket. A takarónak követnie kellett viszont a színkánont, amitől természetesen sokszor eltértek, miként Veszprém címerében is.

Ismétlés

Elevenítse fel, hogy mit tanult a heraldikai színkánonról! (2.1.2. fejezet.)

Fejlődés eredménye, hogy a sisaktakarók belső és külső oldalának színe eltérővé vált, általában kívül szín, belül fém borítást kaptak, de lehettek prémmel díszítettek is.

Ismétlés

Fel tudja sorolni, hogy melyek a heraldikai színek és a heraldikai fémek? Ha nem, olvassa el újra a pajzsmező borításairól szóló fejezetet (2.1.1.)! 

Gyakori megoldásnak számított az is, hogy a sisaktakaró egyik vagy mindkét oldalának borítása a pajzs két oldalán eltérő (mit alább Kunbaja címerén), sőt vannak olyan előfordulások is, ahogy a sisaktakaró a címerpajzs összes, akár négynél is több borítását ismétli. Értelemszerűen a sisaktakaró használata csak sisakkal ellátott címer esetében volt szabályos. Több sisak esetében viszont mindegyik sisak saját, a többitől eltérő sisaktakarót kapott.