Skip navigation

Feladatok

 

Kérdés

1. Miért fontos a kronológia a múlt megismerése szempontjából?

Válaszok

Mert a történelmet formáló ok-okozati tényezők csak a helyes időrend ismertében tárhatók fel.

Mert minél korábbra tekintünk vissza az időben, annál kevesebb forrás áll rendelkezésünkre.

Mert a történeti forrásokban nem szerepel időmegjelölés.

Visszajelzés

Kérdés

2. Milyen kronológiáról beszélünk, ha egyes események idejét egymáshoz viszonyítva állapítjuk meg?

Válaszok

abszolút kronológia

egyetemes kronológia

relatív kronológia

Visszajelzés

Kérdés

3. Mivel nem foglalkozik a kronológia az alábbi területek közül?

Válaszok

Az egyes időszámítási rendszerek kiindulási időpontjának meghatározása.

Az időszámítás mértékegységeinek vizsgálata.

A naptárrendszerek továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása.

A történelmi forrásokban szereplő dátumformák feloldása.

Visszajelzés