Skip navigation

2.1.5.3. Szelés vagy harántosztás

A címerpajzs ferde vonalakkal történő osztását szelésnek vagy harántosztásnak nevezzük. Egy osztóvonallal, amennyiben az a pajzs jobb felső sarkából a bal alsó sarkába halad harántosztott, ellenkező oldalakon pedig balharántosztott pajzs jön létre.

Ismétlés: Elevenítse fel a heraldikai irányokról tanultakat!


A harántosztó vonal a pajzs átlójától feljebb (felül harántosztott/balharántosztott) vagy lejjebb is elhelyezkedhet (felül harántosztott/balharántosztott). Páros osztóvonalak esetében harántpólyás/balharántpólyás pajzs jön létre akkor, ha a két szélső mező színe megegyezik.

 


 

Egyéb estben csak kétszer harántolt/balharántolt pajzsról beszélhetünk.

 


 

A harántpólya és a balharántpólya együttese harántkeresztet eredményez.