Skip navigation

1.2. Abszolút és relatív kronológia

A múlt ismerete kapcsán az időviszonyok kétféleképpen érzékelhetők  A különbség az érzékelés finomságában és pontosságában mutatkozik meg. Közelebbi fogódzók híján sok esetben csak arról tehető biztos nyilatkozat, hogy a régiségben összevetett dolgok között melyik tekintendő a korábbinak és melyik a későbbinek. Ilyenkor a kronológiai tudás kimerül az egymáshoz viszonyított dolgok helyes időrendjének ismeretében, azaz ebben az esetben relatív kronológiáról beszélünk. Amennyiben viszont képesek vagyunk mért idő formájában azt is kifejezni, hogy mekkora időbeli távolság választ el a múltból valamit a mától, illetve a régiség eseményeinek, történéseinek egymástól való távolságát ugyancsak képesek vagyunk mért időtávval pontosan megadni, akkor abszolút kronológiával dolgozunk. A relatív kronológia esetében tehát az időbeli egymáshoz viszonyításon, a sorrendiség megállapításán van a hangsúly, az abszolút kronológia terén pedig az időviszonyok pontos számszerű kifejezésének a képességén.