Skip navigation

5.2.7. Aranyszám

Az aranyszám (numerus aureus) 1-től 19-ig terjedő intervallumban megjelenő relatív évjelölő szám, amelyet – hasonlóan a hitelesítő évjelölések többségéhez – az abszolút évszámok kiegészítéseként volt szokás feltüntetni. Miután a holdállások a napéven alapuló naptárban ugyanazon napi dátumoknál 19 évenként ciklikusan megismétlődnek, ezért figyelem övezte, hogy hány év telt el az aktuális 19 éves ciklus kezdete óta. Az adott évben éppen érvényes számot nevezték aranyszámnak. Ezt úgy számolták ki, hogy a Krisztus születésétől számított évhez hozzáadtak 1-et, és az összeget elosztották 19-cel. Hasonlóan az indictio kiszámításához, itt sem az osztás hányadosával törődtek, hiszen az csak azt fejezte ki, hogy hányszor forgott le a 19 éves ciklus az időszámítás kezdete óta, ezzel szemben az osztás maradéka adja meg a számítás eredményét, mert az árulja el, hogy az utolsó, nyitott ciklusnak hány éve telt el addig. Ha nem volt maradék, akkor éppen a ciklus 19. évében jártak. A Krisztus szerinti évszám 1-gyel való megnövelésének az időskálán hiányzó 0 pótlása adja indokát.