Skip navigation

7. Könyvajánló

Szakirodalom

A numizmatikához általában:

Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát. Bp., 1984.

Káplár László: Pénz, érme, érem. Bp., é. n.

Gedai István: Pénztörténet. In: Bertényi Iván (szerk.): A Történelem segédtudományai. Bp., 1998. 233-250.

Nánási Éva: Papírpénztörténet. In: Kállay István (szerk.): A Történelem segédtudományai. Bp., 1986. 292-295.

 

A magyar pénztörténethez:

Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Bp., 2008.

Gyöngyössy Márton: A király Magyarország pénztörténete 1527-1608. Bp., 2010.

Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet (1000-1526). In: Uő. (szerk.): Magyar középkori gazdaság és pénztörténet. Bp., 2006. (Online elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban: http://www.mek.oszk.hu/04900/04949/04949.pdf)

Szemán Attila: In necessitate… A Rákóczi-szabadságharc időszakának „labanc” szükségpénzei. Bp., 2003.

 

Még több könyv!
További numizmatikai tárgyú könyveket ajánl a Magyar Pénzverő Zrt. honlapja (http://penzvero.hu/termekek/konyvek_egyebek.html).