Skip navigation

2.1 A címerpajzs

A címerpajzs a címer legfontosabb, gyakorlatilag egyetlen valóban nélkülözhetetlen eleme, amely címermezőül szolgál, és helyt ad a különböző mesteralakok, címerképek és -borítások számára. A pajzs alapvető jellemzője az alakja, amely kezdetben a lovagi életben ténylegesen használt pajzsok alakjával egyezett meg. Ilyen volt például a háromszög alakú csatapajzs, a kopja vagy lándzsa használatához idomuló, és lovagi tornákon használt tárcsapajzs.

A tárcsapajzsok részletes történetéhez lásd: http://www.wikiwand.com/hu/Tárcsapajzs

A 13. század második felétől a használatban megjelenő újabb pajzsformák a heraldikába is bekerülnek. Ilyen például a doborpajzs(http://www.wikiwand.com/hu/Doborpajzs). Később a heraldikai pajzsok alakja – mivel az ábrázolások jelentősége túlnőtt az egyre visszaszoruló gyakorlati használaton – elszakad a valós tárgyi formáktól és egyre díszesebbé, egyre gazdagabbá válik. Ezt a változást mutatja a csücsköstalpú pajzs (http://hu.wikibooks.org/wiki/Heraldikai_lexikon/Csücsköstalpú_pajzs), vagy a reneszánsz és a barokk címerművészetben jellemző stilizált pajzsok, a lófej alakú pajzs és a tojásdad pajzs. Emellett természetesen az élő heraldika korának pajzsformái is tovább élnek, de azok formája is gazdagodást mutat, számos alaktani változatot megteremtve.

Keresse meg az interneten Nyírbátor címerét! Melyik címerformába sororlná? Kattintson!

A heraldikai pajzsok jellegzetességét nemcsak formájuk adta, hanem állásuk is. A pajzs állását tekintve lehet egyenesen álló, jobbra dőlő és balra dőlő. A felfordított pajzs a család kihalását jelezte. A heraldikai irányok kapcsán fontos megjegyezni, hogy azokat mindig a pajzsok eredeti rendeltetése szerint, a tulajdonos nézőpontjából kell tekinteni úgy, mintha a pajzsot magunk előtt tartanánk. Így a heraldikai bal oldal a külső szemlélő szerint jobb oldallal egyezik meg, és fordítva.

 

Elsősorban a címerek jogbiztosító funkciójának köszönhető, hogy a címerjog révén megjelentek az ún. összetett pajzsok. Több címerpajzs egy címerben történő használata esetében összetett pajzsról beszélünk. A címerpajzsok egymástól elkülönülve, vagy egymással átfedésben is előfordulhatnak. Átfedés esetén az alsó pajzsot nevezzük öreg pajzsnak, a rátett pajzsot pedig boglárpajzsnak. Ha egy harmadik pajzs is található a másik kettő felett, annak neve szívpajzs. Az egymás mellé helyezett pajzsok lehetnek nem érintkezők, érintkezők vagy egymás felé dőlők.