Skip navigation

2.3. A sisakdísz

A sisakdísz, más néven oromdísz a sisakra tűzött tárgyakból (forgó, madártoll, növény, prémdarab, agancs, zászló, stb.) alakult ki. Ennek köszönhető, hogy ábrázolása – a címer többi részétől eltérően – térbeli maradt. A sisakdísz az élő heraldika korában az azonosítás elsődleges kelléke volt, hiszen a lovagi felszerelésből ez volt a legmagasabban, ez látszódott a legmesszebbről (erre utal ’oromdísz’ elnevezése is), egyszerűsége miatt pedig könnyen felismerhető volt. A címerábrázolásokon már a 12. században megjelenik, de csak a 14. századra válik állandó elemmé. Jelentősége ebben a században tetőzik, sokszor önmagában, a teljes címer megtestesítőjeként használják. Jelentőségét jól mutatja, hogy önmagában is adományozás tárgyát képezhette.

Ismétlés

Elevenítse fel, mit tud az első magyarországi sisakdísz-adományról! (Ld.: 1.4. fejezet.)

A sisakdísz – miként neve is mutatja – később a címerek kevésbé szigorúan szabályozott, elsősorban díszítő funkcióval bíró részévé vált. Ennek köszönhető, hogy használata sokszor nem is következetes, a címerhasználók változtatják, néha el is hagyják a címerből. A sisakdísz általában a címerábrázolás egy részét hangsúlyozza, ismétli, emeli ki (elsősorban a német és közép-európai címergyakorlatban). A sisakdíszben szereplő ember- és állatalakok általában növekvő helyzetűek.


Ismétlés

Mit jelent a ’növekvő’ ábrázolási mód? Elevenítse fel, hogy az ember- és állatalakok ábrázolásának milyen egyéb helyzeteit ismerte meg!

A sisakdísznek azonban, még ha el is tér a címerábrázolástól, színeiben, mázaiban illeszkednie kell ahhoz, tehát a heraldikai stílust nem törheti meg. A sisakdísz ábrázolási szabálya, hogy mindig a sisakra erősítve kell ábrázolni, vagyis lebegő vagy csak ráillesztett formájú nem lehet. A felerősítést zsinórok, szögek, csavarok, abroncs vagy sisakkorona is szolgálhatta.

 


 

A sisakdíszhez gyakran úgynevezett segédsisakdísz (bölényszarv, madártoll, zászló, agancs) is kapcsolódik, amelynek feladata elsősorban esztétikai: a sisakdísz kiemelése, hangsúlyosabbá tétele. Nagy-Britanniában, ahol a konzervatívabb, archaikusabb címerhasználat a képek helyett eleve a mesteralakokat részesíti előnyben, a sisakdísz nem is jellemző címerelem.

Néha a címerek felett sisak nélküli ábrázolás található, ezt címerfedélnek nevezzük. Ide sorolhatók az egyházi heraldikában használt méltóságjelölő kalapok és zsinórok is. Erre példa Fiorenzo Angelini bíboros címere.

 


 

A különböző fejfedők rangjelző szerepben kedveltek a katolikus egyház heraldikai gyakorlatában. A bíborosok kétoldalt lelógó 15-15 vörös, az érsekek 10-10 zöld, a püspökök pedig 6-6 zöld bojtot szerepeltethettek a kalapon.