Skip navigation

2. Az időmérés kezdőpontjai

Miről szól ez a fejezet?

Ez a fejezet az emberi történelem különböző időszakaiban elterjedt, különböző civilizációkra jellemző időszámítási rendszereket mutat be, ismerteti azok kiindulópontját és mértékegységeit, valamint kitér az egyes időszámítási rendszerek közötti dátum-átszámítások problematikájára is.

 

Tanulási tipp

Mivel a fejezetben több, egymástól esetenként jelentősen eltérő időszámítási rendszerrel, illetve az azokhoz kapcsolódó számításokkal fog találkozni, ezért azt javasoljuk, hogy ennek a fejezetnek a megismerésére több időt szánjon, vagy többször térjen vissza rá, hogy az egyes időszámítási rendszerekhez kapcsolódó ismeretei ne keveredjenek össze.

 

A különböző időszámítási rendszerekben az időmérés kiindulópontjai minden esetben akaratlagos emberi választások eredményei. Ezen origókról általánosan elmondható, hogy kijelölésük mindig utólagosan, visszamenőleges alkalmazással történik, s noha jellemzően valamilyen kitüntetett fontosságú, meghatározó jelentőségű eseményekhez kötődnek,  mindazonáltal mégis tetszőlegesek, elfogadásuk pedig közmegállapodáson nyugszik, tehát használatuk konvencionális természetű.