Skip navigation

2. A címer alkotórészei

Miről szól ez a fejezet?

Ebben a fejezetben megismerkedhet a címer legfontosabb alkotórészeivel, a címerpajzzsal, a sisakkal, a sisakdísszel, a sisaktakaróval és a címerek külső díszeivel. A fejezet bemutatja ezen címerrészek megszerkesztésének, használatának legfontosabb szabályait és jellemzőit.

 

Tanulási tipp

Az egyes címerrészekhez kapcsolódó szabályok könnyebb megjegyzése érdekében készíthet egy saját heraldikai szabálygyűjteményt, amelyben az egyes címerrészekhez kapcsolódó legfontosabb szabályokat gyűjti össze.

A vizuális tartalmakhoz kapcsolódó információkat könnyebben elsajátíthatja, ha megpróbálja azokat szabadkézi rajz segítségével rekonstruálni.

A fejezet feladatai nemcsak az ismeretek megszerzésében segítik, hanem képességeit is fejlesztik, ezért érdemes azokat önállóan megoldania. Ha egy-egy feladat elkészítéséhez nincs kedve vagy ideje, akkor később is visszatérhet azokhoz.

A teljes címereknek a következő alkotórészeit különböztetjük meg: (1) címerpajzs, a címerpajzson elhelyezkedő (2) mesteralakok, címerborítások és címerképek, a címerpajzs fölötti részen a (3) sisak, sisakdísz és sisaktakaró, illetve az egyéb, úgynevezett (4) külső díszek. A címerek elengedhetetlen része a címerpajzs, enélkül nem beszélhetünk címerről. A címer összes többi alkotórésze tetszőleges volt. Általában elmondható, hogy a címerek az idő előre haladtával váltak egyre gazdagabbakká. A hanyatló heraldika korában, amikor a címerek elemei fegyverként már egyáltalán nem, és dísztárgyként is igen ritkán léteztek, a díszítettség és az összetettség foka megugrott. A legegyszerűbb címer egy önmagában álló úgynevezett tarpajzs lehet, amely gyakorlatilag egy valamilyen egységes színnel, mázzal vagy bőrrel borított pajzsot jelent.