Skip navigation

2.1.1. Abszolút érarendszerek

Az abszolút érarendszerek hátterében mindig egy feltételezett világév (annus mundi) áll, a világmindenség megszületésének, megteremtésének időpillanata, kezdőéve. Értelemszerű, hogy az ilyen érák évkezdete előtt nem lehet semmiféle dátum, semmilyen idő. Az isteni jellegű teremtésmozzanat kitüntetett voltával összefüggésben jól belátható az ilyen érák vallási, spirituális tartalmakkal való erős áthangoltsága. Ezeket az érákat világéráknak is szokás nevezni. Az európai történeti forrásokban előforduló időjelölő technikák sorában elsősorban kettő érdemel kiemelést közülük, nevezetesen a keleti keresztény – két változatban –, továbbá a zsidó világéra.