Skip navigation

4. Naptári rendszerek

Miről szól ez a fejezet?

Ebből a fejezetből megismerheti a különböző naptárrendszereket, valamint azok földrajzi alapjait. A fejezet külön hangsúlyt helyez az európai kultúrkörben meghatározó julianus és gregorianus naptárrendszerre.

 

Tanulási tipp

A fejezetben leírtak könnyebben megérthetők, ha az egyes számításokat külön írásban ön is levezeti.

 

            Az emberiség az idő múlásának nyomon követésére és az aktuális idő kifejezésére napárakat használ. Egy-egy naptár természetét, jellegét, pontosságát és korlátait alapvetőn az befolyásolja, hogy a naptárkészítők az időmérés természetes mértékegységeinek alapját képező bolygómozgások közül melyiknek tulajdonítanak kitüntetett jelentőséget, azaz melyik naptári tényező periódusidejére alapozzák naptárukat. A választástól függően különböző naptári rendszerekről beszélünk, amelyek egy része holdalapú, egy másik része napalapú, egy harmadik része pedig kompromisszumos próbálkozásként hold-napalapú naptár.