Skip navigation

2.1.2.6. További fontosabb archaikus érák

A történelem során alkalmazott számos időszámítási rendszer sorából a használat nagy tér- és időbeli kiterjedtsége miatt további két éráról érdemes még szót ejteni. A Közel-Kelet térségének széles körben használt fontos naptári rendszere volt a Szeleukida éra. Ennek kezdőpontja Nagy Sándor hadvezérének, I. Szeleukosz Nikatórnak az ázsiai területeket felölelő birodalomteremtéséhez kötődik, s kezdő éve Kr. e. 312 volt. A Közel-Kelet térségében csaknem ezer éven át, egészen az arab hódításig használatban maradt, majd a mohamedán éra elterjedése szorította fokozatosan háttérbe. A Szeleukida érát a zsidóság is átvette, s több évszázados alkalmazás után a Kr. utáni VIII. században váltotta csak fel saját világérájával.

Bizonytalan eredetű a középkori Portugáliában, Aragóniában és Kasztíliában használt pireneusi vagy spanyol éra, amelynek kezdőpontja Kr. e. 38. január 1-jén volt. Ismereteink szerint már a Kr. u. V. században használták, s olyan jeles kora középkori tudós és egyházatya is alkalmazta, mint Sevillai Izidor. Gyakorlatát a térség egészen a XV. századig fenntartotta, de lokális használatára egészen a XVIII. századig akadnak szórványos példák.