Skip navigation

2.2.2. A sisak ábrázolásának heraldikai szabályai

A sisakok ábrázolásának egyik legfontosabb szabálya, hogy a sisak nem „lebeghet” a pajzs fölött, hanem arra „rá kell ülnie”. Ennek magyarázata, hogy a sisak és pajzs együttese az élő heraldika korában a lovagok tényleges testtartása szerint alakult ki. Általában véve a sisaknak – és az ahhoz kapcsolódó elemeknek (sisaktakaró, sisakdísz) – illeszkednie kell a címer heraldikai stílusához. A sisak ábrázolható szemből, félprofilból (részlegesen elfordulva) és profilból (90 fokban elfordulva). A sisakdísznek a sisak állását követnie kell, bár ettől eltérő példák is vannak. Egy pajzshoz alapértelmezésként csak egy sisak tartozhat, ettől a címeregyesítés, illetve a rangjelölés miatt térhettek el. Két sisak esetén a heraldikai illem úgy kívánta, hogy a két sisak részben vagy teljesen egymás felé nézzen. Három sisak esetén a főcímer sisakja középen, szembe néző helyzetben van, a két szélső pedig e felé fordul. A jobb oldali rangban a bal oldali felett áll.

  

Döntött pajzs esetén a sisak a magasabban lévő sarok fölé kerül, ő maga azonban egyenesen áll. Dőlt pajzson a sisak általában a dőlés irányába néz, de lehet szembe néző is. A sisak méretére vonatkozóan nem alakult ki általánosan elfogadott szabály. A sisak és a sisakdísz együttes magassága általában megegyezik a pajzs magasságával. Más megfogalmazás szerint a sisak magasságának el kell érnie a pajzs magasságának 2/3-át. A legtöbb esetben azonban ezeket az arányokat a címerművész ízlése alakította. A sisak színe a legtöbbször acélszürke (fémszínű), barnás (bronz), ezüst vagy arany.

Különösebb heraldikai jelentősége ugyan nincs, de igen kedveltek voltak, ezért megemlítendők az úgynevezett nyakékek, amelyek a sisakok váll-lemezén, a nyak körül nyakláncként körbefutó, ékkővel, medállal, kereszttel stb. díszített kiegészítők voltak.

A hanyatló heraldika korától terjedtek el a heraldikai sisakok, amelyek már csak a címerábrázolások világában léteztek, illetve jellemzővé vált az a tendencia is, hogy a korábbi sisaktípusokat stilizálva ábrázolják.

 


 

Feladat

Milyen típusú sisak szerepel az alábbi települések, településrészek címerében?
Berkesz, Bélapátfalva, Csátalja, Csepel, Jenő, Komjáti, Szeged, Villány