Skip navigation

Tartalom

1. Kronológia

1.1. A kronológia fogalma és rendeltetése

1.2. Abszolút és relatív kronológia

1.3. A kronológia alapkérdései

2. Az időmérés kezdőpontjai

2.1. Origók és érarendszerek

2.1.1. Abszolút érarendszerek

2.1.1.1. Az alexandriai világéra

2.1.1.2. A konstantinápolyi (vagy bizánci) világéra

2.1.1.3. A zsidó világéra

2.1.2. Relatív érarendszerek

2.1.2.1. Az ókori görög időszámítás

2.1.2.2. Római időszámítás a város alapításától

2.1.2.3. A diocletianusi éra

2.1.2.4. A keresztény időszámítás

2.1.2.5. A mohamedán éra

2.1.2.6. További fontosabb archaikus érák (szeleukida éra, spanyol éra)

2.1.3. Modern érarendszerek

2.1.3.1. A francia forradalmi éra

2.1.3.2. Az olasz fasiszta éra

2.1.3.3. A sztálini szovjet forradalmi naptár

2.2 A különféle érarendszerek átszámítási problémái  

2.3. Tudásmérő

3. Mértékegységek az időszámításban

3.1. Természetes mértékegységek az idő mérésében

3.1.1. Az év

3.1.2. A hónap

3.1.3. A nap

3.2. Mesterséges mértékegységek az idő mérésében

3.2.1. A hét

3.2.2. Az óra

3.2.3. A perc

3.3. Tudásmérő

4. Naptári rendszerek

4.1. Lunaris naptár

4.2. Solaris naptár

4.3. Lunisolaris naptár

4.4. Precesszió, világidő, asztrológia

4.5. A római naptár fejlődése

4.5. 1. A római parasztkalendárium

4.5.2. A római lunaris naptár

4.5.3. A római lunisolaris naptár

4.5.4. A julianus naptár, azaz a római solaris naptár

4.5.4.1. Szökőévek

4.5.4.2. A szökőnap problémája

4.5.5. A gregorianus naptár

4.5.5.1. A Gergely-naptár elterjedése

4.6. Tudásmérő

5. A keresztény naptárhasználat gyakorlata

5.1. Évkezdő napok (stilusok)

5.2. Hitelesítő évjelölések

5.2.1. Annus regni

5.2.2. Annus pontificatus

5.2.3. Indictio

5.2.4. Epacta

5.2.5. Concurrens

5.2.6. Vasárnapi betű

5.2.7. Aranyszám

5.3. Tudásmérő

6. A naptárhasználat magyarországi gyakorlata

6.1. Római és keresztény napjelölési formák, bolognai napszámítás, csízió

6.2. Királyi hadoszlások, a relatív időjelölés technikája

6.3. A hónapok magyarországi elnevezései

7. Tudásmérő