Skip navigation

5.2.2. Annus pontificatus

Az annus regni példája nyomán a pápák az annus pontificatus (’a főpapi működés éve’) közlésével követték az évek múlását. Gyakran előfordul, hogy a Krisztus születésével induló évszámítással nem is találkozunk irataikon, hanem kizárólag a pápai működés évét tüntetik fel ott. Ilyen esetekben különösen nagy jelentősége van az epochalis napok pontos ismeretének, hiszen az a szerint adódó fordulónapok képeznek esetükben határt a számok évenkénti váltásánál. A királyi uralom éveihez hasonlóan pápajegyzékek, archontológiai adattárak, illetve kronológiai kézikönyvek adnak eligazítást a pápák epochalis napjairól. Legjellemzőbben a felszentelésüket szokták ilyennek tekinteni, de eltérő gyakorlatra (a megválasztásnak, az előd halálának, illetve letételének a napja) ugyancsak akadnak példák.