Skip navigation

1.3 A heroldok Magyarországon

A Magyarországon létezett heroldokról keveset tudunk. Ennek egyik oka, hogy a lovagi kultúra és ennek kapcsán a heraldika magyarországi fejlettsége elmaradt a nyugat-európaitól, így valószínűleg a heroldok létezése estleges, számuk pedig eleve is csekély volt. A magyar heroldok közül megemlíthető az 1420 körül Zsigmond király udvarában élt Johann Holand, vagy az 1400 óta heroldként működött Johann Königsberg, akit 1412-ben Zsigmond címerkirállyá nevezett ki.