Skip navigation

2.1.3.2. Az olasz fasiszta éra

Az olasz fasizmus uralomra kerülése szempontjából döntő jelentősége volt Róma birtokba vételének. Erre a „marcia su Roma” (’menetelés Rómába’) néven elhíresült esemény során került sor, amikor Mussolini feketeinges párthívei 1922. október 28-án bemasíroztak az olasz fővárosba. E napot a fasiszta Olaszországban új időszámítás kezdőnapjává tették, az éveket 1-gyel kezdődően újrasorszámozták, s az évszámokat – Róma egykori tündöklésének fényére visszautalva – római számokkal kezdték írni. Ez az évszámítási rendszer Olaszországban 1943-ig volt használatban, illetve azt követően a fasiszták összezsugorodott uralmi körzetében, a Salói Köztársaságban 1945 tavaszáig.