Skip navigation

2.1.5.4. Kombinált osztások

Többféle osztóvonal együttes használatával kombinált osztások jönnek létre. Ezek közül a leggyakoribb az egy vízszintes (vágás) és egy függőleges (hasítás) osztóvonal által létre jövő négyelt pajzs. Az osztóvonalak természetesen ebben az esetben is nagy alaktani változatosságot mutathatnak. Ilyen például az itt látható, hermelinnel és vörössel, vízszintesen fűrészesen négyelt pajzs.

 

 

A négyelés gyakori pajzsosztási technika, mert nemcsak egy vágással és hasítással történhet meg, hanem például három hasítással (cölöpösen négyelt pajzs), három vágással (pólyásan négyelt pajzs) és szeléssel (harántnégyelt pajzs) is. Harántnégyeltnek számít a háromszor harántvágott/balharántvágott címerpajzs is.

 
 

A tárgyaltakon kívül még számos egyéb mesteralak létezik.