Skip navigation

4.5. A római naptár fejlődése

A római történelem hosszú évszázadai során a naptárhasználat négy fejlődési szakasza különíthető el. Az egyes szakaszok jellemzését ugyan megbízható források hiányában nem lehet azonos pontossággal és mélységben megadni, de a római naptárhasználat fejlődésének korszakai világosan beláthatók és elkülöníthetők. Valamennyi időszaknak vannak olyan elemei, amelyekre mai naptárhasználatunk egy-egy jellegzetessége visszavezethető.