Skip navigation

Tudásmérő

 

Adja meg az alábbi fogalom-meghatározásoknak megfelelő szakkifejezéseket!

1. A mohamedán időszámítás kezdetét jelző ama esemény, amelynek során 622 nyarán a próféta Mekkából Medinába költözött:

2. Az uralkodói évek számításakor a váltások időpontjaiban korszakhatárt képező napok:

3. Oklevél datálását hitelesítő megoldásként uralkodóváltás határpontjától számolva feltüntetett év latin kifejezéssel:

4. A solaris naptárhasználatkor az év ugyanazon napjára eső – 19 évente ismétlődő –  szinkron holdállások periódusain belül az aktuális évnek a 19 éves ciklusban elfoglalt helyét kifejező szám magyar kifejezéssel:

5. Hitelesítő évjelölés latin kifejezéssel, amely az idő múlását az éppen méltóságban lévő pápa egyházfői működésének kezdő epochalis napja óta eltelt évek számának megadásával fejezi ki:

6. Hitelesítő évjelölés, amely 1-7-ig terjedő szám formájában azt fejezi ki, hogy az adott évben március 24. a hét vasárnaptól szombatig sorszámozott napjai közül hányadik napra esik:

7. A csillagászatilag indokolt időállás és a naptári idő közötti összhang, illetve egyensúly megteremtése érdekében a naptárba rendkívüli vagy rendszeres jelleggel kiegészítő időszakasz pótlólagos beillesztése:

8. Hitelesítő évjelölés, amely 0-tól 28-ig terjedő szám formájában azt fejezi ki, hogy az adott évben március 22-én, az első lehetséges húsvétnapon hány napos a Hold, azaz hány nap telt el a legutolsó újhold óta:

Enable JavaScript

 

Egészítse ki a következő mondatokat!

a/ Mivel a római naptárban a hónap hossza ingadozó volt, ezért a julianus naptár a szökőnapot ezen hónap eredeti, rövid,  napos formájának utolsó napjával szomszédos napra – mai dátumjelöléssel (hó) -re (nap) – illesztette be, s mert ilyenkor e két szomszédos napon a római naptár ugyanazon napjelölése volt érvényben (VI. Kalendas Martii), a szökőéveket annus bis sextilis elnevezéssel illették.

 

b/ Mivel próféta tanítása eredetileg nem rendelkezett a hívők kötelező -i zarándoklatáról, a település nagy forgalmában érdekelt kereskedők ellenszenvvel viseltettek a hitalapító személye iránt, aki végül haragjuk elől kénytelen volt . (év) (hó) –án (nap) kivándorolni a városból, s „futása” -ba, – amelyet -nak neveznek –, kiindulópontja lett a időszámításnak.

 

c/ Az újkorban keletkezett érarendszerek közül legismertebb az első köztársaság kikiáltásától, azaz . (év) (hó) -től (nap) számított forradalmi naptár.

 

d/ Az ab urbe condita kifejezés mellette megadott évszámok az ókori -i időszámításra jellemzőek, s azt adják meg, hogy város alapítása, azaz a Kr. e. .-ik év óta hány év telt el a keltezett eseményig.

 

e/  A hitelesítő évjelölésnek a késő római császárkori adózási rendszerben gyökerező azon formáját, amelyben egy maximum -ig terjedő szám szerepel, s az elméleti kiindulópontként Kr. e. -mal indítva számolt ciklikus periódus éppen aktuális évének számát fejezzük ki, -nak nevezzük.

                       

f/ A XX. században keletkezett relatív érarendszer kiindulópontja a néven elhíresült esemény, amikor városába 1922. október 28-án bevonultak felfegyverzett feketeinges párthívei.

                                                                                                                       

g/ A hadba vonulás kötelezettsége miatt megszakadt újbóli felvételének időpontját a 13-15. századi Magyarország egyedi gyakorlata szerint a királyi országszerte kihirdetett, kötelező támpontnak tekintett időpontjához kötötték.

 

h/ Az év első napjától, azaz január 1-jétől elkezdték az ABC betűit folytatólagosan -tól -ig az egyes napokhoz rendelni, ennek megfelelően azt a betűt, amelyik az év első napjának megjelölésére szolgál, -nek nevezzük.

Enable JavaScript

 

Adja meg a Krisztus születésétől számított időszámításban kifejezett időmeghatározással a következő időszámítási rendszerek kezdőpontjait! Milyen esemény szolgál ezek kiindulópontjául?A Krisztus születése előtti vagy utáni jelzést "Kr.(szóköz)e.(szóköz)évszám", valamint "Kr.(szóköz)u.(szóköz)évszám" (pl. Kr. u. 1526) formában használja! Az évszám végére a pontot nem kell odaírni!

a/ konstantinápolyi időszámítás:

időpont: (év) (hó) . (nap)

kezdőponti esemény:

           

b/ mohamedán időszámítás

időpont: . (év) (hó) . (nap)

kezdőponti esemény (egy szóval):

             

c/ ókori görög időszámítás

időpont: . (év)

kezdőponti esemény:

d/ zsidó időszámítás

időpont: . (év) (hó) . (nap)

kezdőponti esemény:

 

e/ diocletianusi időszámítás

időpont: .  (év)  (hó) . (nap)

kezdőponti esemény: uralkodásának kezdete

           

f/ az ókori római időszámítás (ab urbe condita)

időpont: / (év) (hó) . (nap)

 kezdőponti esemény:

 

g/ francia forradalmi időszámítás:

időpont: . (év) (hó) . (nap)

kezdőponti esemény:

           

h/ alexandriai időszámítás:

 

időpont: . (év) (hó) . (nap)

 

kezdőponti esemény:

Enable JavaScript

 

Állítsa párba az alábbiakban felsorolt neveket a velük kapcsolatba hozható kronológiatörténeti elemekkel!

1/ a lunisolaris naptár tizenkilenc éves ciklusának pontosító újraszabályozása:

2/ a Föld precessziójának felismerése:

3/ Krisztus születési idejének meghatározása:

4/ Az olimpiászokon belüli évek jelölési rendjének kialakítása:

5/ Róma alapítási idejének meghatározása:

6/ a julianus naptárreform intézkedéseinek kidolgozása:

7/ az első ókori olimpia idejének meghatározása:

8/ a világteremtés idejének kiszámolása:

9/ a gregorianus naptárreform intézkedéseinek kidolgozása:

Enable JavaScript

 

Jelölje be, hogy az állítások igazak, avagy hamisak!

Kérdés 1

a/ A tatároktól elszenvedett muhi csatavesztés az indictio 12 évében történt.

Kérdés 2

b/ Nagy Sándor halála a 114 olimpiász 2 évében történt.

Kérdés 3

c/ Az arabok a Diocletianus császár uralkodásától számolt 427. évben keltek át a Gibraltári-szoroson.

Kérdés 4

d/ A bizánci latin császárság bukása a konstantinápolyi világéra szerint számolt idő 6771. évében történt.

Kérdés 5

e/ Hunyadi János halálakor az epacta száma 12 volt.

Kérdés 6

f/ Buda török uralom alóli felszabadulásának évében az aranyszám 15 volt.

Kérdés 7

g/ A 2015 az indictio  8. évét jelenti.

Kérdés 8

h/ Luxemburgi Zsigmond magyar királyságának 50. évében halt meg.