Skip navigation

2.1. Origók és érarendszerek

Az egyes kultúrák közegében kijelölt új origók – amennyiben életképeseknek bizonyultak – akár sok évszázadra, több évezredre használatba került időszámítási rendszerek kialakulásához és fennmaradásához vezettek. Ezeket az idő múlásának nyilvántartásában tartós és általános használatú rendszereket aera-rendszereknek nevezzük, amely kifejezés alapját a latin aera, aerae (f) [ejtsd: éra] ’szám, évszám, kezdőszám’ jelentésű szó képezi. Némileg módosuló – ’időszak, korszak’ értelmű – jelentéstartalommal éra írásformában a magyar köznyelv is ismeri (pl. Rákosi-éra, Kádár-éra) a szót, ezért gyakran éra írásformában is találkozni lehet az időszámítási rendszer tartalmú kifejezéssel. Az origó természetétől függően kétféle érarendszer létezik; megkülönböztetjük az ún. abszolút és a relatív érarendszereket. A kettő közötti különbség abban mutatkozik, hogy az utóbbi nem vitatja el a kezdőpontot megelőző idő létezését. Az ilyen origók tehát ténylegesen valóban viszonylagosak, hiszen használatukkor elválik a kezdőpont előtti és utáni időnek a külön megjelölése. Az abszolút éra viszont tagadja a kezdőpont előtti idő létjogosultságát, miután ezen érák számára a kiindulást a világ teremtése jelenti, amely aktus előtt értelmetlen bármilyen idő létezéséről beszélni.