Skip navigation

2.1.1.3. A zsidó világéra

A keleti kereszténység időjelölő gyakorlatához hasonlóan a zsidóság is a világ teremtését állította számításának origójába, és meghatározása is a Kr. u. V. században, közel egy időben történt az alexandriai éra megalkotásával. Kiszámítása során szintén bibliai fogódzókat kerestek, valamint vallási feljegyzéseket, az első és a második jeruzsálemi Templom felépítésére és fennállására vonatkozó adatokat, továbbá a babiloni fogságról tudott időjelölő ismereteket vettek alapul. Mindezek eredményeként a világteremtés idejét Kr. e. 3761. október 6-ára, vasárnap estére tették. Ismerete és alkalmazása a Kr. u. VIII. századra vált csak általánossá, ám a zsidó vallási életben az idő ilyesforma nyilvántartása ma is használatban van. A Krisztus születése szerinti 2015. évnek a zsidóság – lunisolaris években számolt – 5775. zsinagógai éve felel meg. Történeti szempontból ismeretének az ad fontosságot, hogy a magyar történelemre vonatkozó gazdag héber nyelvű forrásanyag adatai a két érarendszer átszámítása révén válhatnak csak felhasználhatókká.