Skip navigation

Heraldika

Előismeret

A heraldika a címerekkel foglalkozó segédtudomány. A címerek – középkori megjelenésük óta – fontos részét képezik magánszemélyek és közösségek életének. Korábban általában egyének, mára elsősorban közösségek számára jelentik összetartozásuk, értékrendjük szimbolikus megfogalmazásának lehetőségét. A címertan tanulmányozása számos ismeretet közvetít régi korok gondolkodása, értékrendje, anyagi és szellemi kultúrája szempontjából. A heraldika tárgyát képező címerek vizuálisan gazdag információforrást jelentenek, a szemléltetés sokféle lehetőségét biztosítva ezzel. A címertan számos konstruktív és kollaboratív iskolai munkaforma támogatója is lehet. Az alábbiakban azokat az alapvető  heraldikai ismereteket foglaljuk össze, amelyekre támaszkodva ez a segédtudomány a köznevelés tanári gyakorlatának szerves részévé tehető.