Skip navigation

2.5. Külső díszek

A heraldikai külső díszek a hanyatló heraldika időszakához kötődnek, bár némelyikük eredete visszavezethető az élő heraldika koráig.

Ismétlés

Mit jelentenek az ’élő’ és a ’hanyatló heraldika kora’ kifejezések? Ha nem tudja, keresse meg a választ az 1.5. fejezetben!

A külső díszek általában alárendelt szerepet játszottak a címer egyéb részeihez képest, elsősorban díszítő, esztétikai funkcióval bírtak, ezért használatuk általában következetlen, megjelenési formájuk szabályozatlan volt. Esztétikai szerepükön túl a külső díszek is hordozhattak többlet információt, utalhattak a címerbirtokos családra, a címernyerő személyére, illetve ezek rangjára is. A külső díszek alkalmazása jelentősen megnövelte a címer helyigényét, ezért sokszor praktikus okokból hagyták el ezeket. A külső díszek legfőbb típusai a pajzstartók, a címersátor és a címer szalag.