Skip navigation

2.1.3. Modern érarendszerek

Bár a sok évszázados, hosszú hagyományon nyugvó időszámítási rendszerek követése a megszokottságon túl minden korszakban beláthatóan számos praktikus előnyt hordoz, ennek ellenére a gyökeres fordulattal, fundamentális átalakulással, sorsfordító változásokkal járó – többnyire kataklizmaszerű – történelmi helyzetekben mégis megesett olykor, hogy vagy a meghaladott régi világgal való teljes szakítás kifejezéseként, vagy az eljövő új iránti elkötelezett kiállásnak hangsúlyt adva, új időszámítást vezettek be. Megtörtént ez a francia forradalom idején, illetve az olasz fasizmus hatalomra kerülésekor ugyancsak, és merész naptári újítások fűződnek a szovjetekhez is új érarendszerük kialakítása kapcsán.