Skip navigation

Tudásmérő

 

Kérdés

1. Melyik típusú pajzsosztás hozza létre a pólya mesteralakot?

Válaszok

hasítás

harántszelés

vágás

Visszajelzés

Kérdés

2. Hogy nevezzük azokat a címereket, amelyek közvetlenül utalnak tulajdonosuk nevére, foglalkozására vagy tevékenységére?

Válaszok

összetett címer

beszélő címer

gúnycímer

Visszajelzés

Kérdés

3. Melyik nem tartozik a címer külső díszeihez az alábbiak közül?

Válaszok

címerszalag

sisakdísz

pajzstartó

Visszajelzés

Kérdés

4. Mi a címertakaró másik neve az alábbiak közül?

Válaszok

foszlány

címersátor

címerfedél

Visszajelzés

Kérdés

5. Hány bojt szerepel a bíborosok heraldikai kalapján?

Visszajelzés

Kérdés

6. Milyen típusú sisak szerepel az alábbi címeren?

Válaszok

csöbörsisak

csuporsisak

csőrsisak

Visszajelzés

Kérdés

7. Az alábbiak közül mely mesteralakok szerepelnek Rinyaújlak címerén?

Válaszok

pólya és cölöp

pajzsfő és harántpólya

cölöp és csík

Visszajelzés

Kérdés

8. Melyik nem heraldikai szín az alábbiak közül?

Válaszok

vörös

Visszajelzés

Kérdés

9. Hogy nevezzük a címerkép nélküli, egyszínű címerpajzsot?

Válaszok

tarpajzs

tárcsapajzs

öreg pajzs

Visszajelzés

Kérdés

10. Megfelel-e a színkánon szabályának Gősfa címere?

Válaszok

Igen, mert a heraldikai színek és fémek egymást váltják.

Nem, mert a pajzs borítása mindkét oldalon vagy csak fém, vagy csak szín lehet.

Csak részben, mert a szőlőszemeket a természeteshez legközelebb eső heraldikai színnel kellett volna ábrázolni.

Visszajelzés

Kérdés

11. Zomba címere egy a magyar településcímerekben gyakran látható tárgyat tartalmaz. Mi az?

Válaszok

szőlőmetsző

Visszajelzés