Skip navigation

2.1.2.1. Az ókori görög időszámítás

A görögök az egyes városállamokban egymástól függetlenül követett eponim időszámítás mellett praktikus okokból közös használatú időjelölő rendszer kialakításával is kísérleteztek. Kezdetben a trójai háborútól, majd pedig az első olimpiai játékok idejétől számítva tartották nyilván az éveket. Az utóbbi számítás kialakítása a Kr. e. IV. században történt, és a történetíró Timaiosz nevéhez fűződik. Az olimpiai játékokat az Élisz állam területén fekvő Olümpiában rendezték meg négyévente július hónapban. A rendezvény indulása ténylegesen homályba vész. Timaiosz voltaképp az első feljegyzett nevű győztes (Koroibosz) idejéhez kötötte az olimpiák kezdetét – amit a magunk időszámításával kifejezve Kr. e. 776-ban határozott meg –, noha a játékok valójában ennél régebbi időkre nyúlnak vissza. Minthogy az ünnepi játékok a görögség körében egyetemlegesek voltak, és széles körű figyelem irányult rájuk, továbbá folyamatosságban huzamos időt öleltek fel, Timaiosz kezdeményezése – elsősorban tudós körökben – elfogadottá vált. Eleinte csak sorszámokkal látták el az egyes játékokat, amelyek voltaképpen 4 éves ciklusokat, ún. olimpiászokat jelöltek. A Kr. előtti III. század második felében a hellenizmus-kor neves tudósa, Eratoszthenész alakította ki az olimpiászokon belüli 1-től 4-ig terjedő sorszámozással kifejezett évjelölés rendszerét. Minden olimpiásznak van tehát 1., 2., 3., és 4. éve. Összesen 293 ókori olimpiáról van tudomásunk, amelyek közül az utolsót Kr. u. 394-ben tartották. A következő évben a játékokat Theodosius császár mint pogány szokást betiltotta. Az olimpiászokkal való számításkor az olimpiász megadott sorszámát 4-gyel meg kell szorozni, s ezt ki kell vonni 780-ból. Azért nem 776-ból, mert az már az első olimpiász „kitelt” 4 évét mutatja, tehát elméleti kezdőpontként (nulla gyanánt) fel kell tételeznünk a 780-as elméleti kiindulást. A 780-ból kivont, 4-gyel megszorzott olimpiász-számmal mindig az aktuális olimpiász 1. évét kapjuk meg, amely fölött a következő évben az adott olimpiász 2., azután a 3., végül pedig a 4. évéről beszélünk. A 195. olimpiász – azaz 780 év – elérése, illetve meghaladása esetén kicsit megváltozik az átszámítás. Onnantól kezdve már nem 780-ból kell kivonni az olimpiászok felszorzása után kialakult eredményt, hanem éppen az utóbbi szám lesz a kivonásban a kisebbítendő, amelyből mindig 779-et kell kivonni. A szám eggyel való csökkentésére az ad magyarázatot, hogy a Krisztus születésétől számított évjelölés időskáláján hiányzik a nulla, s ezért kell az összevetésben a Kr. e. számolt idő hosszát megrövidíteni. Az olimpiászokkal való számítást a rómaiak is ismerték és használták.