Skip navigation

A foglalkoztatási forma megválasztása

A gyakorlási formák megválasztásához, kiválasztáshoz figyelembe kell venni:

  • a rendelkezésre álló időt;
  • a feldolgozandó tananyag mennyiségi és minőségi jellegét;
  • foglakozás, tanóra jellege típusa (új anyag, gyakorlási anyag,)
  • a lehetőségeket (gyakorló helyek, eszközök, szerek);
  • a csoport (osztály) létszámát;
  • az oktatási módszereket
  • tanulók életkora, előképzettsége
  • tanár, oktató felkészültsége

A szempontok a figyelembevétele a hatékony, gazdaságos időkihasználást és az eredményes munkavégzést kell, hogy segítse. A tanórai vagy sportfoglalkozás keretében történő tanítás eltérő lehetőséget hordoz magában a résztvevők foglalkoztatást illetően. A testnevelési foglalkoztatásokat a résztvevők számtól függően megkülönböztethetünk egyéni és együttes foglalkoztatást.

  • Egyéni foglalkoztatást délutáni sportfoglalkozásokon speciális célok és feladatok megvalósítása érdekében lehet alkalmazni pl: tehetséggondozás, gyógytestnevelési feladatok végzése.
  • Együttes foglalkozás keretében történik a gyakorlati tanítás testnevelés órán és a délutáni sportfoglalkozásokon a tanulók létszámának, tanítási anyag tartalmának, sajátosságának figyelembe vételével.

A délutáni sportfoglalkozásokon a foglalkozás jellege, sokszínűsége teremti meg a foglakoztatási formák változatos megjelenését.

Az együttes foglalkoztatási formát a szerint csoportosítjuk, hogy a résztvevők egyidősben azonos vagy különböző feladatot végeznek.

Osztályfoglalkoztatás Csapatfoglalkoztatás
azonos feladat különböző feladat
Frontális osztályfoglalkoztatás Együttes csapatfoglalkoztatás
Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás Csoportonkénti csapatfoglalkoztatás
Egyenkénti osztályfoglalkoztatás Egyenkénti csapatfoglalkoztatás
Köredzés (cirkuit) foglalkoztatás