Skip navigation

Értékelés

Az ellenőrzés és az értékelés fogalma nem azonos, bár sokszor azonosítják a kettőt. Az ellenőrzés biztosítja az értékelés számára a „tényeket", míg az értékelés az ellenőrzés adatait rendszerezi, összegzi, viszonyítja. Az értékelés a tanuló teljesítményére irányul, célja a személyiségfejlesztés.