Skip navigation

A helyi tanterv

A helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben előírtakat figyelembe vevő tanterv. A helyi tanterv jellemzői:

 • Az iskola pedagógiai programjának része.
 • A nevelőtestület a helyi sajátosságoknak megfelelően választ az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott kerettantervek közül, és azt a megadott keretek között saját viszonyaira adaptálja.
 • A szabadon felhasználható időkeretben helyi tanulási tartalommal és tevékenységekkel egészül ki a választott kerettanterv.

A helyi tanterv elkészítése, óraszámok bontása

 • A kerettanterv tematikai egységeit, illetve óraszámait két éves ciklusra határozták meg, a helyi tanterv pedig egy évfolyam egy tanévére vonatkozik.
 • A kerettanterv nem határozza meg, hogy heti 5x1 órában vagy 3+2 órában szervezzük meg a foglalkozásokat. 

A mindennapos testnevelés heti két órájának kiváltása

 • a kerettantervben meghatározott műveltségterületi oktatással (pl.: néptánc);
 • iskolai sportkörben való sportolással;
 • versenyszerű sporttevékenységgel;
 • ha a feltételek adottak, akkor óraösszevonással úszással, gyaloglással, stb.

A 3+2 változat törvényi háttere:

Nkt. 27.§ (11): „... amelyből legfeljebb heti két óra

 1. a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
 2. iskolai sportkörben való sportolással,
 3. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki." 

EMMI rendelet 141.§ (2):

„Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet."

a) Az iskola nem a testnevelés tantárgyra vonatkozó, kerettantervben előírt tananyagot tanítja, hanem más műveltségterületi oktatást folytat.

Ez a kitétel az iskola számára jelent lehetőséget, melyet a Nat I.2.1 pontja részletez:

„A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok)."

b) Iskolai sportkörben végzett tevékenység

 • A sportkör szervezését a 2013. augusztus 31-ig a Kt. 52.§ (9), utána az Nkt. 27.§ (13) írja elő.
 • Ez a tanuló számára jelent lehetőséget, tehát nem az iskola, hanem a tanuló válthatja ki ezzel az órát. A sportkör nem tehető kötelezővé.
 • Ugyanakkor elvileg elképzelhető, hogy egy népszerű sportkör óraösszevonást eredményezzen.
 • Ingyenesség!

c) Versenysportot folytató tanuló igazolt egyesületi tagsággal

 • Szintén a tanuló számára ad lehetőséget.

Részletesebben: www.ofi.hu/sites/.../helyi_tanterv_keszitese_hatter_1-12.evf__0.docx

http://tamop311.ofi.hu/testneveles-sport-140320/1-4-evfolyam/szakmai-hatteranyagok