Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

  1. Csányi Tamás (2012): Komplex intézményi mozgásprogramok a gyermekek egészség-magatartásának formálásában. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 92-100.p. ISBN:978963284268
  2. Szakál Ferenc Pál: Mindennapos testnevelés a köznevelési törvény tükrében (ppt) http://www.moszlap.hu/uploads/files/mindennapostestnevelesakoznevelesitorvenytukreben.PPTX
  3. Kozák András: A kötelező és tervezhető órakeret kérdései
  4. http://fupi.hu/dokumentum/Felkeszules_a_2013_2014_tanevre_2_mod.pdf
  5. Makszin Imre: A testnevelés elmélete és módszertana Dialóg Campus Kiadó, Bp. - Pécs, 2007, 2012, 2014