Skip navigation

Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás

Jellemzője: minden tanuló ugyanazt a gyakorlatot hajtja végre, ugyanazzal a tananyaggal foglal-kozik, de bizonyos körülmények miatt (kevés a kéziszer, a szer, kicsi a hely, nem látható át a gyakorlás) csoportokban.

Alkalmazható:

 • kéziszer gyakorlatoknál;
 • előkészítő szergyakorlatoknál (pad, bordásfal);
 • labdás gyakorlatoknál
 • torna elemek gyakorlásánál
 • atlétikai futásoknál, dobásoknál stb.

Megoldások a csoportok foglalkoztatásához:

 • egyik csoport végzi a gyakorlatot, a másik figyel, majd cserélnek;
 • egyik csoport végzi a gyakorlatot, a másik hasonlót végez szer nélkül;
 • egyik csoport végzi a feladatot, a másik állandó jellegű gyakorlatot, vagy kiegészítő fela-datot végez.

8. ábra: Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás (Makszin I. 2012)

Előnye:

 • rugalmasan alkalmazható különböző felszereltségi feltételek között;
 • megszervezés viszonylag egyszerű;
 • nagyobb az önállóság;
 • a hibajavítás az egész osztálynak szól.
 • egyes tananyagok gyakorlásánál biztosítja a terhelés - pihenés megfelelő arányát.
 • várakozás közben megfigyelhetők a társak, információ szerezhető a végzendő feladatról.
 • a társak megfigyelése motiváló hatású lehet.

Hátránya:

 • az időkihasználás nem elég gazdaságos;
 • az intenzitás a csoportok váltása miatt mérsékeltebb.

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2896,Csoportfoglalkozasi_formak_a_testnevelesi_oran_-_1.